top of page

למידה משמעותית

מיומנויות המאה ה-21

המרצים יעבירו מיומנויות חיים לתלמידים ולתלמידות, בסיוע מערכי ההדרכה שלנו, כדי להותיר בתלמידים רושם וערך הרבה אחרי שהמרצה מגיע לביה"ס.

לא רק הרצאה

הרצאות עם משמעות

אנחנו מסייעים לכם לשלב את ההרצאות בתוכניות העבודה השנתיות ולהפוך אותן לחלק מהרצף הלימודי והחברתי-רגשי של ביה"ס.

One-stop-shop

כל המרצים במקום אחד

כבר לא צריך לפנות לעשרות גורמים כדי להרכיב תוכנית חברתית שנתית: המרצים והמרצות הטובים בישראל נמצאים אצלנו. אנחנו נתאם, אתם רק בוחרים.

אפשר להפסיק לחפש,

.הגעתם למקום הנכון

מהמסך לכיתה

המרצים והמנחים הכי טובים מגיעים לכיתה ולבית הספר! אספנו עבורכם את רשימת מרצים ומרצות ממגוון תחומי הדעת להקניית מיומנויות וכישורי חיים לתלמידים ולתלמידות. פנו אלינו - ונרכיב עבורכם תוכנית עבודה שנתית עם מיטב המרצים והמרצות שמגיעים עד אליכם.

הזמנתם כבר הרצאה פיזית אליכם לכיתה?
מהמסך לכיתה

המרצים והמרצות הטובים בישראל במגוון תחומי הדעת

bottom of page