top of page

על ההרצאה

ההרצאה מתאימה לכיתות ז'-יב', להורים ולצוותי הוראה, עם התאמה לכל קבוצת גיל.

ההרצאה דנה במרחבים בהם מועברות הבניות מגדריות המייצרות שאיפה להתאים למודלים מצומצמים של "נשיות" ושל "גבריות", כמו טלוויזיה, רשתות חברתיות, אופנה, פרסומות, ספרי ילדים ועוד. בשיח פתוח וכנה, התלמידים והתלמידות יחשפו למושגים בסיסיים, ישוחחו על המיתוסים שמפריעים להם ויקבלו כלים לביקורת ולגיבוש עמדותיהם האישיות.

על המרצה

עובדת סוציאלית מומחית למגדר, מרצה למגדר ומיניות בריאה, מרצה באוניברסיטת בן גוריון בנגב ובאוניברסיטה העברית.

תמר אהרון
מגדר
תמר אהרון

bottom of page