top of page

על ההרצאה

קבלת החלטות במצבי משבר ובמציאות משתנה

ההרצאה מתאימה לכיתות ט'-יב', הורים וצוותי הוראה 

הרצאתו של רב ניצב (בדימוס) משה קראדי עוסקת בתהליך קבלת החלטות במצבי משבר, במציאות משתנה ובתנאי אי וודאות. ההרצאה מבוססת על ניסיון חייו כמפכ"ל משטרת ישראל, מלווה בסיפורים מאחורי הקלעים, באירועים שהתרחשו בקדמת הבמה הציבורית והתקשורתית.

על המרצה

רב ניצב (בדימוס) משה קראדי

מפכ"ל המשטרה לשעבר

רב ניצב (בדימוס) משה קראדי
קבלת החלטות במצבי משבר ובמציאות משתנה
רב ניצב (בדימוס) משה קראדי

bottom of page