top of page

על ההרצאה

ההרצאה מתאימה לכיתות ז'-יב'. 

איך ניתן לזכור בקלות הרצאות, מאמרים, עובדות, תאריכים, שפות, נוסחאות ועוד הרבה יותר. ערן כץ עם הרצאה שעשויה לשנות לתלמידים את החיים, עם כלים פרקטיים שיעזרו לכם להצליח בבחינות ולזכור פי 2 חומר במחצית הזמן, להפוך את הלימודים להנאה, לחסל מתחים ולחצים ולהעלות את הביטחון העצמי לפני בחינות.

על המרצה

ערן כץ הינו שיאן גינס בקטגוריית זיכרון מצוין.

ערן כץ
זיכרון מצוין ללימודים ובחינות
ערן כץ

bottom of page