top of page

על ההרצאה

על הסדנאות:

סדנאות דלת פתוחה לחינוך לבריאות מינית מועברות לילדים, נוער, הורים וצוותים חינוכיים, בגישה ההוליסטית CSE (Comprehensive Sex Education), במסגרתה מונגש למשתתפים מידע מהימן המותאם לגיל ולשלב ההתפתחותי של קבוצת היעד תוך שימת דגש על מיומנויות וכישורי חיים. הסדנאות עוסקות במגוון נושאים הקשורים למיניות והתבגרות; הגוף המשתנה, תפקידי מגדר, פורנוגרפיה ומיניות ברשת, חיזור, זוגיות ראשונה, אמצעי מניעה, קצב התקדמות מינית בקשר ועוד.


המנחים שלנו:

המנחים והמנחות של דלת פתוחה הינם בוגרי תוכנית מקיפה של 226 שעות אקדמיות הכוללת קורס הנחיית קבוצות וקורס עיוני על היבטים פסיכולוגים וביולוגיים במיניות האדם, והינם מנוסים בעבודה עם קבוצות שונות, הורים וצוותים חינוכיים.

על המרצה

על הארגון:

דלת פתוחה הינה הגורם המוביל בישראל בתחום של קידום הזכות למיניות בריאה וחינוך מיני איכותי ומהימן.

העמותה מפעילה רשת ארצית של מרכזי מידע וייעוץ לנוער וצעירים, הורים ואנשי מקצוע בנושאים השונים של תהליכי ההתבגרות, זוגיות, אהבה, קידום תקשורת מינית והתנהגות מינית בריאה ואחראית.

עמותת דלת פתוחה
סדנאות על מיניות בריאה
עמותת דלת פתוחה

bottom of page