top of page

על ההרצאה

הסדנה מיועדת לכיתות ז'-יב', לצוותי הוראה ולהורים   


אחת מתוך אחת עוברת הטרדה מינית במרחב הציבורי. מטרת הסדנה היא להקנות ידע וכלים בסיסיים בהגנה והתקפה שבעזרתם ה״חלש״ יכול לגבור על החזק.

על המרצה

נעמי כספי

מקימת מועדון KAMAG, מועדון לקרב מגע לנשים בלבד סדנת קרב מגע

נעמי כספי
סדנת קרב מגע
נעמי כספי

צילום: שיהאן חיים בכר

bottom of page