top of page

על ההרצאה

מה הסיפור שלכם? 

ההרצאה מתאימה לכיתות ז'-יב'. 

מה הסיפור שלכם? איך אתם מציגות ומציגים את עצמכם בכל בוקר, צהרים וערב לעולם? האם אתם בוחרים לפרט "רשימת מלאי" של תכונות ומספרים? מנסים למצוא חן ולהיות מי שאתם "אמורים להיות" או שפשוט אתם מי שאתם? מה המסר שאתם רוצים להעביר בסיפור שלכם ואיך בכלל אורזים את כל החלקים שמרכיבים אתכם לסיפור אחד שלם, שמותיר חותם ומחבר אלינו אנשים אחרים?  על השאלות האלה ואחרות תענה נילי רייכמן, יועצת לאסטרטגיה ציבורית, המתמחה במיתוג ציבורי, ניהול קמפיינים, מאבקים ומשברים במערכת הפוליטית, הציבורית והתקשורתית בישראל. בקמפיינים הרבים שהובילה עסקה בבניית חזון, עיצוב אג'נדה, אריזת סיפור ליבה ממוקד ערכים ומיצוב זהות ציבורית.

על המרצה

נילי רייכמן

יועצת לאסטרטגיה ציבורית

נילי רייכמן
מה הסיפור שלכם?
נילי רייכמן

צילום: אלעד גוטמן

bottom of page