top of page

על ההרצאה

איך ננצח במלחמה

הרצאה מרתקת על המחדל החמור וההתרעות שלא הדליקו נורות אדומות, על ההלם בצבא מול גלי המחבלים שהציפו את ישראל, על ההתאוששות, גיוס המילואים והיציאה למהלך הקרקעי. בהרצאה יובאו פרטים וסיפורים מאחורי הקלעים, ובאמצעותם ננסה להבין כיצד נלחמת ישראל בשתי חזיתות, מהי באמת ׳תמונת הניצחון׳ ואיך ייראו המדינה, הצבא והחברה ביום שאחרי.


אוכ' יעד: צוותים מקצועיים וגרסה מותאמת גילאת לחטיבה תיכון


על המרצה

יוסי יהושוע, הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות וynet

יוסי יהושוע
איך ננצח במלחמה
יוסי יהושוע

bottom of page