top of page

על ההרצאה


ההרצאה בנויה בצורה חווייתית ומבוססת על עיקרון "מעט דיבורים הרבה תרגולים". התלמידים יוצאים מהפעילות מצוידים בארגז כלים ומפתחות מעשיים, שיעזרו להם לשפר ולחזק באופן מידי את היצירתיות, ולהרחיב וליישם את מה שלמדו ותרגלו בסדנה בתהליכי הלמידה והפיתוח האישי.

ההרצאה מתאימה לכיתות ז'-יב' ולחדרי מורים.

על המרצה

יונתן הוא חוקר, מפתח ומלמד כלים ומפתחות מעשיים לתרגול וחיזוק החשיבה היצירתית במערכת החינוך, באקדמיה, בחברות ובארגונים.

יונתן בן גל
מפתחות לחשיבה יצירתית
יונתן בן גל

bottom of page