top of page

על ההרצאה

שואה, השראה, תקווה סיפורים מבית היתומים של דוקטור יאנוש קרוצ׳אק מפי חיים בלפר. יצחק, אביו, היה יתום בבית היתומים של קורצ׳אק.  

בהרצאתו מספר חיים בלפר על שמונה השנים שבהן שהה אביו בבית היתומים של קורצ׳אק, בתקווה לסייע להנצחת זכרו של האיש המופלא שהשפיע על חייו ועל חייהם של מאות יתומים יהודים.

על המרצה

אביו היה יתום בבית היתומים של יאנוש קורצ׳אק.

חיים בלפר
שואה, השראה, תקווה
חיים בלפר

bottom of page