top of page

על ההרצאה

בהרצאתו מספר טגניה כיצד הצליח באמצעות תושייה ועבודה קשה להתברג בצמרת התקשורת הישראלית. מאז שהחל לעבוד בחדשות נלחם ברהנו טגניה עבור חברה שיוויונית יותר והקפיד לחשוף את העוולות שכוונו לעבר בני העדה האתיופית. הרצאתו עוסקת בהשגת יעדים והגשמה עצמית, תוך העברת מסרים של קבלת האחר.  


סיפורו מעורר ההשראה של ברהנו טגניה יעודד את המשתתפים לקחת את עתידם בידיים מתוך נקודת הנחה שאין דבר בלתי אפשרי.


ההרצאה מתאימה לכיתות ג'-יב', צוותי הוראה והורים.

על המרצה

עוד בימי ילדותו נשבע ברהנו טגניה, כתב הפלילים של חדשות 12, לחסום את מחסום האפליה והגזענות של החברה הישראלית.

ברהנו טגניה

ממרכז הקליטה בערד לפריים
טיים של החדשות
ברהנו טגניה

צילום: אייל בן יעיש

bottom of page