top of page

על ההרצאה

הגנה על ילדים ברשת

המרחב המקוון הוא המרחב המרכזי בו בני נוער מבלים את שעות היום שלהם. בשנים האחרונות, עם התפתחות הטכנולוגיה, מעשי פשיעה, אלימות ובריונות נכנסו גם למרחב האינטרנטי. למעשי פשיעה אלו השלכות חמורות, בפרט כאשר מדובר בקטינים.

בהרצאה ניתן כלים והמלצות לשמירה על ילדנו ברשת, כיצד נעצים בני נוער וניתן להם את הדרכים לזהות ממה להתרחק, נדבר על שימוש נכון ומושכל איך לשמור על הפרטיות ואבטחת מידע – הגדרות פרטיות ברשת חברתית / סיסמאות / מניעת פריצה לחשבונות השונים.

אתי בצר, מקימת יחידת 105 תאפשר לכם בהרצאה זו להרגיש יותר ביטחון בשיח עם ילדים ונוער ותעזור לכם להישאר בתמונה.קהל יעד:

הורים ומורים


על המרצה

אתי בצר, מקימת יחידת מאה וחמש של המשטרה ומפקדת היחידה לשעבר.

אתי בצר
הגנה על ילדים ברשת
אתי בצר

bottom of page