top of page

על ההרצאה

ההרצאה: הולכים לים בטוח

כשהיה צעיר, אלעד כמעט טבע בים. מאז, נושא הרחצה הבטוחה והמודעת בים תפס מקום מרכזי בחייו והוא הקדיש את פועלו בתחום החדשות והתחזית לנושא זה מדי שנה. נתוני הטביעה בים מצערים מאוד - במיוחד משום שניתן למנוע מקרים רבים בעזרת הסברים ברורים וסדר פעולות שעשויות למנוע את הסכה הזו ותוצאותיה העגומות. בהרצאתו, אלעד סוקר את מבנה הים והחוף, ומעשיר את המאזינים בנתונים על אוקיינוסים וימים בעולם. בחלקה המרכזי, מפורטות הסכנות בים, המיתוסים השגויים ומודגשת הסכנה המרכזית: הזרם החוזר. מה עושים אם נסחפים בים? האם ניתן לסייע למישהו שטובע לידנו? וגם: מה אומר הדגל הסגול בחוף?

הרצאה מצילה חיים ומתאימה לכל כיתה בכל בית ספר - וחשובה מאוד לכל תלמידה ותלמיד בישראל. הילדים יהפכו לשגרירי בטיחות בבית.


מתאים לכיתות: ד' עד ז'. 

על המרצה

אלעד זוהר הנו איש תקשורת מזה 20 שנה, המשמש כחזאי מזג אוויר ומנחה תכנית בוקר. את דרכו החל בשירות צבאי כקצין מטאורולוגיה בחיל האוויר ומשם המשיך לתפקידים שונים בתקשורת בערוץ 10, ערוץ 2 וכיום בערות 13 הוא מנחה את תכנית הבוקר "פותחים יום", כבר מעל 6 שנים.

אלעד זוהר
הולכים לים בטוח
אלעד זוהר

מיכה לובטון

bottom of page