top of page

על ההרצאה

אירועי האלימות בישראל, נמצאים בשנים האחרונות, ובמיוחד בתקופה האחרונה,  במגמת עליה בהיקפם ובחומרתם. 

הצוות הבית ספר בא במגע יום יומי עם אוכלוסיות הורים שונות ומגוונות. לעיתים מתעוררים קונפליקטים בין הצדדים השונים עקב רצונות ואינטרסים שונים. קונפליקטים אלה יכולים להיפתר בקלות באמצעות תקשורת מכבדת ואפקטיבית.  הרצאה זו ,המותאמת לצוות הבית ספרי ( אנשי הוראה, סייעות, מנהלות, רכזות, אנשי אחזקה, אנשי ביטחון, נותנת מענה לצרכים אלה.)

על המרצה

תום ברנע (47), יועץ ארגוני, מנחה קבוצות ופסיכותרפיסט CBT. בעל ניסיון של למעלה מ 15 שנה.

תום ברנע
תקשורת מונעת הסלמה
תום ברנע

bottom of page