top of page

על ההרצאה

על מצוינות, מוטיבציה ודבקת במטרה.

בהרצאתה מהווה ג'רבי השראה לילדות וילדים ובני נוער שלומדים איך אפשר להגשים חלום ולפרוץ תקרת זכוכית.

ההרצאה מתאימה לכיתות ד'-יב'.

על המרצה

ירדן ג'רבי אלופת העולם חולקת במסגרת הרצאתה את התובנות שפיתחה בהתמודדות עם תחרות ויריבות, לרבות התמודדות עם לחצים, כישלונות והצלחות, איתור החולשות והחוזקות האישיות לצד היכולות הטכניות והמנטאליות.

ירדן ג׳רבי
ללא פשרות
ירדן ג׳רבי

צילום: אורן אהרוני

bottom of page